staking bij republic bank

directie houdt zich niet aan de afspraken , 29-07-2019

Het personeel van de Republic Bank staakt sinds vrijdag. De werknemers zijn ontevreden over de gang van zaken binnen het bedrijf en de houding van de directie onder leidiing van Sean Husain.....................

SURINAME